Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính sách bán hàng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chính sách bán hàng. Hiển thị tất cả bài đăng

22/07/2017

Tìm hiểu về chính sách của nhà tài trợ SHB ở Chung cư 176 Định Công

Sau một thời gian chờ hoàn tất thủ tục về nghĩa vụ thuế và giấy phép xây dựng. SHB đã chính thức tài trợ cho dự án Chung cư 176 Định Công...