Hiển thị các bài đăng có nhãn TIN BÊN LỀ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TIN BÊN LỀ. Hiển thị tất cả bài đăng

28/11/2016

Giá đất bồi thường để thực hiện dự án đường 2.5 tại quận Hoàng Mai tối đa là 48.6 triệu đồng/m2

Giá đất bồi thường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2.5 đoạn từ Đầm Hồng – Quốc lộ 1A tại phường Định Công và phường Thịnh Li...